Marie Gomes
Hoe kunnen technologieën ten dienste staan van het milieu en beter samenleven? Marie is geïnteresseerd in milieuverantwoorde mobiliteitsoplossingen die zijn ontwikkeld om het verkeer van goederen en personen te optimaliseren en de intermodaliteit te bevorderen.