De veranderingen in transportbehoefte kunnen uiteenlopende gevolgen hebben. Denk aan verladers die nieuwe vervoerscontracten willen afsluiten of moeten verhuizen naar een andere locatie. Of aan logistiek dienstverleners die hun distributienetwerk moeten uitbreiden of hun wagenpark deels gaan elektrificeren.

Bedrijven die weloverwogen beslissingen willen nemen, zullen flink moeten rekenen. Welke tarieven moeten in de transportofferte staan? Wat is het effect op de kosten als de vrachtwagens voortaan elders moeten laden? Hoeveel bespaar ik op transportkosten met een extra hub? Wat is het effect op de totale CO2-uitstoot als ik elektrische vrachtwagens aanschaf?

Bulkberekeningen uitvoeren in Excel?

Tijdrovend en riskant

Binnen veel bedrijven vindt deze calculatie nog grotendeels handmatig plaats. Per rit worden de transportkosten berekent, rekenen ze uit wat de afstand en rijtijd zijn, hoeveel ze aan tolkosten kwijt zijn en hoeveel CO2 ze uitstoten. De uitkomsten van alle ritten gaan in een Excel-tabel, waarna met toepassing van de juiste rekenformules een totaaloverzicht volgt.

Dat is een tijdrovend proces wat uren en dagen kan kosten. Bovendien is het een riskant proces, want tijdens het invoeren of het knippen en plakken van data is een fout snel gemaakt. In een sector waarin marges laag zijn, kan een verkeerde calculatie grote gevolgen hebben. En als de omstandigheden of de inzichten veranderen, kan de hele calculatie weer overnieuw beginnen.

Rekenen met Tender+

Met de additionele functie Tender+ in TLNplanner zijn deze bulkberekeningen nog maar een fluitje van een cent. Het enige wat nodig is, is het uploaden van het Excel-bestand met ritten in deze standaard routeplanner. Vervolgens gaat TLNplanner op de achtergrond aan de slag, zelfs als TLNplanner is afgesloten en de computer uit staat. Als de bulkberekeningen klaar zijn, geeft TLNplanner een seintje en kan het resultaat als Excel-bestand worden gedownload.

Een interface is dus niet nodig om een groot rittenbestand volledig automatisch door te rekenen. Het uploaden van een Excel-bestand is dus al voldoende. Aan dat bestand kunnen naast de start- en eindpunten van alle ritten ook meerdere tussenpunten per rit worden toegevoegd. Wel zo gemakkelijk nu zendingen steeds kleiner worden en het gemiddelde aantal stops per rit in het wegtransport toeneemt.

Voor tenders en meer

Zoals de naam Tender+ al aangeeft, is deze additionele module in TLNplanner uitermate geschikt voor transportbedrijven die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een tender. Ze kunnen snel en gemakkelijk afstanden, rijtijden en tolkosten doorrekenen, rekening houdend met de verschillende voertuigprofielen, de laatste wijzigingen in het wegennetwerk en actuele en toekomstige tolkosten.

Maar zoals aangegeven is Tender+ ook geschikt voor de onderbouwing van andere strategische beslissingen. Wat is het effect van een extra hub op de transportkosten en de CO2-uitstoot? Is het zinvol om te investeren in een ander type voertuig? Hoeveel moet ik doorberekenen aan klanten als de tolkosten omhoog gaan? Ook is het mogelijk om de al uitgevoerde ritten nog eens door te rekenen en rapportages over de winstgevendheid per klant te maken. Wie eenmaal het gemak heeft ervaren, zal Tender+ steeds vaker inzetten om meer inzicht in de transportoperatie te krijgen.

Automatisch bulkberekeningen uitvoeren?

Download de gratis Quick Guide!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam