Waarom is duurzaam transport noodzakelijk?

In december 2019 presenteerde eurocommissaris Frans Timmermans de Green Deal: een lange lijst plannen die van Europa in 2050 het eerste klimaat neutrale continent ter wereld moeten maken. Met andere woorden: de netto-uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet in 2050 tot nul zijn gereduceerd. Dat is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

Duurzaam transport gaat niet alleen over broeikasgassen

Vrachtwagens stoten niet alleen CO2 uit, maar ook stikstof en fijnstof. Volgens een artikel in het FD dreigen tientallen distributiecentra in de problemen te komen. Ze zijn gebouwd zonder natuurvergunning, terwijl ze die volgens de aangescherpte stikstofregels wel nodig hebben. Het probleem zijn de tientallen vrachtwagens die aan- en afrijden en flinke hoeveelheden stikstofoxide uitstoten. Die draagt bij aan de vorming van fijnstof en slaat neer als stikstof in de omgeving.

duurzaam transport CO2 berekening
Utsläppsberäkning i TLNplanner.

In Europa: van Green Deal naar Green Logistics

De Green Deal vormt met name voor de transportsector een grote uitdaging. Op dit moment is de transportsector in de EU verantwoordelijk voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in de EU. De doelstelling die in de Green Deal is opgenomen voor de transportsector: een reductie van de uitstoot met 90 procent in 2050 moet een belangrijke stap zijn richting duurzaam transport.

ritplanningssoftware

Wat is duurzaam transport?

Duurzaam transport kunnen we op verschillende manieren realiseren. We kunnen inzetten op schonere technologie, maar ook op efficiëntere inzet van vrachtauto’s. Om de uitstoot te halveren, zet TLN in op beide aspecten:

  1. Geen uitstoot in binnensteden. Vanaf 2025 mogen nieuwe vrachtwagens in de binnensteden geen uitstoot meer hebben. Dat betekent investeren in elektrische voertuigen.
  2. Lage uitstoot in buitengebieden.
  3. Voor langeafstandstransport is inzet van elektrische vrachtauto’s voorlopig nog niet interessant. Met duurzame biobrandstoffen kan ook hier de uitstoot omlaag.
  4. Minder kilometers rijden. Door de logistieke keten efficiënter te maken, kunnen we de beladingsgraad van vrachtauto’s verhogen. Dat leidt tot minder kilometers en dus minder CO2-uitstoot.

Doelstellingen voor duurzaam transport in Nederland

In 2017 heeft de Nederlandse overheid het doel geformuleerd om de CO2-uitstoot in de jaren tot 2030 met 49 procent te reduceren. Alle sectoren moeten daaraan bijdragen, dus ook de transportsector. Transport & Logistiek Nederland (TLN) had al eerder de duurzaamheidsambitie voor de transportsector geformuleerd: een halvering van de CO2-uitstoot van vrachtauto’s in 2030.

Hoe ver zijn we?

Recente cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA) laten zien dat de uitstoot van broeikasgassen in veel sectoren afneemt, maar niet in de transportsector. Sterker nog: de uitstoot groeit omdat de vraag naar transport groeit, is dit een obstakel om duurzaam transport te realiseren? In binnensteden is door inzet van elektrische vrachtwagens verbetering zichtbaar, maar met name het langeafstandstransport blijft achter.

ritplanning

Hoe kunnen we transport verduurzamen?

Allereerst dus door in te zetten op elektrificatie van het wagenpark, met name als het gaat om stadsdistributie. Voor groen transport en duurzaam bezorgen tussen steden kunnen we inzetten op duurzame biobrandstoffen zoals bioLNG. Een alternatief is het gebruik van (groene) waterstof. Ook het inzetten van LZV’s (Lange Zware Voertuigen) en op termijn ook SEC’s (Super EcoCombi’s) leidt tot lagere uitstoot.

Om minder kilometers te rijden is het nodig om afspraken te maken met ketenpartners over groene logistiek. Is het nodig om twee keer per week met een halfvolle vrachtauto naar de klant te rijden of kunnen we volstaan met één keer per week een volle vrachtauto? Daarnaast is nog veel winst te behalen door zuiniger te rijden en beter te plannen.

Welke rol speelt transport software in duurzaam transport & duurzaam bezorgen?

Software speelt een hele grote rol, met name in de planning. Slimme route- en ritplanningssystemen helpen bij ritten met meerdere adressen de kortste, snelste en groenste routes te berekenen. Daarnaast bieden deze systemen de mogelijkheid om vooraf de CO2-uitstoot te berekenen en optimaliseren.

De Mandemakers Groep bespaart 14 kilometer per stop t.o.v. 2014 dankzij ritplanningssoftware

PTV biedt verschillende oplossingen die duurzaam transport en duurzaam bezorgen binnen handbereik brengen:

  • TLNplanner: de standaard routeplanner die de efficiëntste en groenste route langs meerdere adressen berekent. Deze tool is daarnaast ideaal om voor een grote verzameling ritten de CO2-uitstoot te berekenen.
  • Route Optimiser ST: het slimme ritplanningssysteem dat de transportopdrachten optimaal verdeelt over de beschikbare voertuigen. Het resultaat: een hogere beladingsgraad, minder CO2-uitstoot en dus een groenere logistiek.
  • PTV xServer: verzameling webservices met slimme algoritmen waarmee u zelf van elk systeem een groen en duurzaam route- of ritplanningssysteem maakt. Met de mogelijkheid om de CO2-uitstoot per rit te berekenen.

Waarom is investeren in groene transportsoftware een goed idee?

Omdat de software helpt om vrachtauto’s slimmer in te zetten, zodat ze minder of zelfs helemaal niet hoeven te rijden. En als ze toch moeten rijden, zorgt de software ervoor dat ze op zowel de heenreis als terugreis zo vol mogelijk zitten, retourlogistiek kan hier een rol in spelen.

Ritplanningssoftware berekent in een paar seconde welke verdeling van orders over vrachtauto’s het meest efficiënt en dus bijdraagt aan een groenere logistiek. De algoritmes in de software zien mogelijkheden die planners over het hoofd zien. Zeker als de planning te complex wordt, zoals bijvoorbeeld bij fijnmazige distributie, kunnen vervoerders met slimme rittenplanning software al snel veel milieuwinst boeken.

Wie nog een stap verder gaat en LZV’s (lange zware voertuigen) of elektrische voertuigen inzet, heeft nog meer baat bij ritplanningssoftware. De software weet waar LZV’s wel en niet mogen rijden en houdt daarmee rekening bij de planning. De software weet ook waar laadpalen voor elektrische voertuigen staan en wat de impact van tussentijds opladen of de beperkte actieradius op de planning is. Kortom, met de juiste ritplanningssoftware is groen transport geen uitdaging meer.

Kan uw transport ‘groener’, ontdek hoe onze software kan helpen

Neem contact op met één van onze experts

1 thought on “Duurzaam transport, hoe realiseer je dit?

  1. Interessante blog! Vervoersbedrijven die vooruit kijken, hebben oog voor duurzaamheid. Er zijn vele mogelijkheden om te verduurzamen en de wettelijke verplichtingen om te verduurzamen zullen ook toenemen. Deze blog licht dat goed toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam