Een groot aantal bedrijven uit verschillende sectoren gebruikt al een ritplanningssysteem voor de operationele planning. Elke dag opnieuw slagen zij erin om in korte tijd een efficiënte ritplanning te genereren. Maar wist u dat datzelfde ritplanningssysteem ook kan worden gebruikt voor planning op tactisch en strategisch niveau? Wij leggen u uit hoe.

Operationale ritplanning

De operationele ritplanning is wat uw planners elke dag opnieuw doen: efficiënte ritten samenstellen op basis van de ontvangen orders. Een ritplanningssysteem stelt de planners in staat om sneller en efficiënter te plannen, zeker in complexe situaties met veel restricties. Bovendien is het eindresultaat beter, simpelweg omdat de planningsalgoritmes mogelijkheden zien voor combinaties van orders die zelfs de meest ervaren planners over het hoofd zien.

Om een ritplanningssysteem efficiënt te kunnen inzetten voor de dagelijkse planning, is een koppeling nodig met de software waarin de orders worden vastgelegd. Dat kan een ERP- of transport management systeem (TMS) zijn. Alleen als de data uit dit systeem goed zijn, kan de ritplanningssysteem een efficiënte en adequate planning genereren.

Download onze eGuide

Download uw gratis eGuide en kom meer te weten over de voordelen van de implementatie van een rittenplanningsysteem.

Operationele ritplanning – ook wel actieve planning genoemd – is cruciaal voor bedrijven die actief zijn in fijnmazige distributie of in stadsdistributie.  De voordelen die het gebruik van een ritplanningssysteem oplevert:

  • Efficiëntere benutting van de beschikbare voertuigen
  • Sneller schakelen en herplannen bij onverwachte situaties
  • Minder tijd kwijt aan planning, meer tijd voor klanten en chauffeurs

Tactische ritplanning

Veel bedrijven hebben ritten die dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkeren. Tactische ritplanning is met name hierop gericht: hoe kunnen we een basis met vaste ritten creëren? Vaste ritten voorkomen dat planners elke dag opnieuw hetzelfde wiel moeten uitvinden. Bovendien vergroten vaste ritten de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening.

Bij tactische ritplanning wordt voor enkele weken of maanden een planning gemaakt op basis van een groot aantal recent uitgevoerde ritten. Wat zijn de patronen die steeds weer terugkeren? Die gebruikt het ritplanningssysteem als basis voor een voorstel met vaste ritten.

Verandert de situatie na verloop van tijd, bijvoorbeeld omdat bepaalde stops wegvallen of omdat volumes groeien? Dan kan het ritplanningssysteem snel doorrekenen of de indeling in vaste ritten nog steeds de meest efficiënte is.

Tactische planning wordt vaak ingezet om de service aan klanten te verbeteren. Stel dat een klant steeds weer opnieuw klaagt dat het voertuig met zijn order te laat arriveert. De planner kan het ritplanningssysteem gebruiken om op zoek te gaan naar structurele oplossingen. Wat is het effect als hij enkele orders uit deze rit overhevelt naar een andere rit? Neemt de kans op vertraging dan af?

Omdat de operationele planning vaak alle aandacht vraagt, blijft in veel bedrijven te weinig tijd over voor tactische planning. Een ritplanningssysteem kan veel tijdsbesparing opleveren, die planners kunnen gebruiken om op tactisch niveau naar de ritplanning te kijken. Dat biedt vele voordelen:

  • Structurele verbetering van de operationele planning.
  • Beter rekening houden met wensen van klanten.
  • Adequaat inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Strategische ritplanning

Soms is het tijd om even een pas op de plaats te maken en te onderzoeken of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Voldoet het bestaande distributienetwerk nog steeds? Is een extra distributiecentrum nodig en zo ja, op welke locatie? Liggen de huidige depots nog steeds op de meest handige locaties? Vaak geven actuele ontwikkelingen aanleiding tot nieuwe strategische keuzes, denk aan uitbreiding van activiteiten, een nieuwe grote klant of snelle groei in volumes.

Een ritplanningssysteem helpt om de juiste strategische keuzes te maken. Door middel van simulatie kan eenvoudig worden berekend wat het effect op de transportkosten is als een depot wordt geschrapt of toegevoegd. Het systeem laat snel zien welke geografische locatie voor het nieuwe distributiecentrum tot de laagste transportkosten leidt.

Nu de wereld steeds sneller verandert, zien bedrijven zich genoodzaakt om het huidige distributienetwerk vaker tegen het licht te houden. Wie daarvoor een ritplanningssysteem inzet, kan profiteren van de volgende voordelen:

  • Proactief inspelen op grote veranderingen in de bedrijfsvoering.
  • Berekening van de optimale locatie van een distributiecentrum of depot.
  • Strategische keuzes maken zonder externe hulp van een adviesbureau.

Meer over ritplanningssoftware

Selectie ritplanning software – 5 tips!

Vijf tips voor het kiezen van routeplanningssoftware vindt u hier

Vijf redenen om niet te investeren in software voor routeplanning

Bekijk hier de vijf meest voorkomende redenen om niet te investeren in routeplanning software

Hoe implementeer je succesvol een ritplanningssysteem?

Wat draagt bij aan een succesvolle implementatie van een ritplanningsysteem? Lees hier meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam