Programvara för fältserviceplanering bör ligga till grund för varje optimeringsåtgärd. Med dess hjälp kan du identifiera förbättringspotential för startpunkter, territorium och ruttplanering. Du kan också öka effektiviteten och kapaciteten hos dina säljare och öka kundnöjdheten.

Att köpa egna system är dock inte alltid den bästa lösningen för ett företag. I vissa fall kan det vara mer effektivt att lägga ut jobbet på externa konsulter. Beslutet för eller emot konsultation beror på olika faktorer.

Vilka resurser finns tillgängliga?

office-1209640_500

När du väljer mellan “mjukvara eller konsultation?”, bör ditt första övervägande vara gällande vilka dina resurser är. Att köpa en mjukvarulösning är bara värt besväret ifall ditt företag har anställda med de nödvändiga analytiska färdigheterna. De ska kunna göra analyser, tolka resultat och härleda konkreta mått från dem. Kunskap om mjukvaran är givetvis en fördel – även om moderna och intuitivt designade lösningar som PTV Map&Market går att lära sig snabbt.

Men det handlar inte bara om de anställdas kompetens. De måste också ha tillräckligt med tid för att använda programvaran, och befogenhet att implementera optimeringar i fältservicen.

Engångsprojekt eller regelbunden optimering av fältservice?

Tänk på hur ofta, och för vilka projekt, som programvaran kommer att användas. Granskar du bara din försäljningsstruktur en gång om året eller utvärderar du den kontinuerligt? Går ni igenom många förändringar i ditt företag idag som kräver en analys och optimering av säljkåren – men efter det behövs inte programvaran längre? Du kanske också arbetar i en snabbt föränderlig, dynamisk bransch, så du måste analysera och justera territorier och besöksscheman regelbundet.

Oavsett ditt beslut måste det passa projektet och ditt företag. Några av våra kunder anställer oss för den årliga försäljningsområdesplaneringen, men tar över ruttplaneringen för sina säljare själva.

Men är inte extern rådgivning alltid dyrt? Inte nödvändigtvis. Om du har en stram budget kan ett konsultprojekt vara kostnadseffektivt, eftersom det gör att du kan undvika initiala och pågående kostnader och fortfarande utföra riktade analyser och optimeringar. För större eller ofta återkommande projekt är det å andra sidan vanligtvis värt att köpa en optimeringslösning.

Hur komplex är din fältservice planering?

Som en tumregel, ju mer komplicerat projektet är desto mer omfattande blir specifikationerna, och desto mer vettigt är det att anlita expertkonsulter. Våra konsulter tar med sig många års bransch- och mjukvaruerfarenhet till bordet. Det finns (nästan) inga problem för vilka de inte redan har hittat en lösning. Oavsett om det handlar om optimering av flera team inom ett område, personalkrav eller tidsspecifikationer för besök, eller de andra utmaningarna du kan möta inom fältserviceplanering.

Alternativt kan du självklart utbilda dina egna medarbetare och bygga upp internt kunnande på lång sikt, också detta med hjälp av konsulter med lång tidigare erfarenhet.

Står du inför stora förändringar som är svåra att kommunicera?

En omfördelning av försäljningsområden, platsstängningar eller en förändring i kundtilldelningen – sådana åtgärder är ofta svåra att kommunicera med berörda säljare och kan mötas av avslag. Ett externt konsultföretag kan ta på sig rollen som en objektiv expert och neutral medlare och stödja dig i förändringshantering med välgrundade, transparenta och professionellt förberedda analyser. Detta ökar acceptansen av optimeringsåtgärder.

Hur flexibel är du?

Du måste tillåta tid för ett konsultprojekt. Det tar vanligtvis flera veckor från den första kick-offen med uppgifts- och måldefinition till presentation av resultat. Bör ni därför hellre själv genomföra ett tidskritiskt projekt? Inte nödvändigtvis.

Konsultföretag har vanligtvis flera kunder samtidigt och försöker tillfredsställa dem alla, men de är mycket mer flexibla när det gäller tidshantering. Om saker måste göras snabbt kan de samla alla sina resurser och även få tillgång till anställda från andra projekt. I ett traditionellt företag har anställda däremot vanligtvis fasta avdelningar och uppgifter och kan inte släppa allt annat för ett brådskande optimeringsprojekt.

Om ditt företag har tillräckliga resurser som kan användas spontant finns det inget som står i vägen för att genomföra dina analyser internt. På så sätt förblir du flexibel, sätter dina egna deadlines och kan enkelt ändra och anpassa projektets omfattning även när du är på språng.

Du har bestämt dig för att anlita konsulter: Vart går vi härifrån?

Ett konsultprojekt börjar alltid med definitionen av uppgifter och mål. Vilka frågor vill du svara på, vilka problem vill du lösa, vilka försäljningsmål vill du uppnå? Därefter klargör vi vilka data och parametrar som behövs. Sedan börjar våra experter analysera den nuvarande situationen, visualisera den och identifiera förbättringspotential. Vi kan till exempel identifiera vart dina viktigaste kunder är lokaliserade, vilka säljare som är mer eller mindre sysselsatta, och om fältstyrkan är av lämplig storlek för att täcka det antal besök som krävs eller önskas.

Tillsammans med dig beräknar vi sedan olika vad händer om-scenarion och använder kartor och översikter för att visa effekterna av de enskilda scenarierna på dina anställdas arbetsbörda, deras körplaner och rutter, och tillhörande kostnader. Slutligen presenterar vi resultaten för dig och ger förslag på optimering.

Konsulterande utfört av PTV

Vi erbjuder dig den unika kombinationen av mer än 30 års konsulterfarenhet inom geomarknadsföring och fältservicehantering och vår specialiserade planeringsmjukvara PTV Map&Market.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Name