Vad är Mathjälpen?

Mathjälpen är en icke-vinstdrivande verksamhet som drivs av föreningen Ätbart i syfte att omfördela osålda livsmedel till människor i behov. I praktiken går verksamheten ut på att knyta avtal med livsmedelsaktörer och ideella organisationer och sedan transportera osålda varor mellan alla parter – något som självklart kräver både logistik och planering.

“Varorna vi hämtar upp måste omfördelas samma dag, det innebär såklart en hel del utmaningar” säger Amar Rekic, verksamhetsansvarig på Mathjälpen.

“För oss handlade det om att hitta ett system som gav en överblick på förväntade upphämtningstider, bästa rutt och allt däremellan. Det behövde också vara lätt att använda och möjliggöra för ytterligare expansion. Just nu har vi nämligen kö på både livsmedelsaktörer och individer i behov. Det visar verkligen på att vi behövs”. Säger han.

I dagsläget omfördelar verksamheten cirka 1000 kg osålda livsmedel varje dag, något som i sin tur blir stöd till nästan 1000 individer varje vecka.

Ni blev nyligen utsedda till Svenska Hållbarhetshjältar år 2021, vad betyder det för er?

“Det är såklart fantastiskt, vilken grej! Vi jobbar mycket med volontärer, ideella parter och livsmedelsaktörer för att lösa matsvinnsproblematiken – så detta är verkligen allas vårt pris”.  Påpekar Amar.

Föreningen Ätbart, som har vunnit priset för sina verksamheter, jobbar även med att minska matsvinnet på lång sikt, detta genom föreläsningar, utbildningar och andra koncept som fokuserar på ett långsiktigt förändringsarbete.

Hur har PTV Map&Guide kommit till nytta i Mathjälpens verksamhet?

“PTV Map&Guide är ett av dem viktigaste verktygen vi använder på daglig basis. Tidigare gjordes mycket arbete manuellt, eller i flera olika program, men idag har vi fullständig kontroll på alla transporter som genomförs – och det blir en del” Säger Amar och skrattar.

Han tillägger även att “För att kunna minska matsvinnet och se till att det omfördelas till människor i behov behöver vi vara så effektiva som möjligt. Varje minut sparad innebär i mer klimatnytta och mer livsmedel till dem som behöver det mest.”

Hur kommer PTV komma till nytta för Mathjälpen i framtiden?

Mickaël Gayet, grundare och ansvarig för verksamhetsstöd på Ätbart svarar på frågan:

“PTVs programvara kommer att vara en nyckelfaktor i vårt framtida arbete med Mathjälpen. Som tidigare nämnt har vi just nu kö från alla håll i samhället. Vi genomgår också en spännande förändringsresa där vi ser att allt fler aktörer vill jobba med istället för mot matsvinnet. Vi brukar själva säga att Mathjälpens syfte är att inte behöva finnas, för såklart ska ingen mat slängas, eller inga människor vara i behov – och tillsammans med bland annat PTV, våra samarbetspartners och Ätbarts övriga verksamheter vet vi att en sådan framtid kan bli verklighet”.

Mathjälpen växer idag i explosionsartad takt. Redan under nästa år förväntas en tillväxt på cirka 500%. Vi på PTV är stolta över att vara en del av framtidens sista-ledet lösning för hantering av matsvinn säger Mikael Turesson, General Manager Nordics

Tillsammans gör vi skillnad!

Prova Map & Guide 14 dagar utan kostnad!

Särskilt för lastbilar: tid- och avståndsberäkning, tull- och transportkostnad, utsläppsberäkning, sekvensoptimering och bulkberäkningar i Excel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Name