Transportplanering

Termerna ruttplanering och ruttoptimering används över hela transportvärlden. Det kan verka som om termerna är synonymer, men så är inte fallet. Det finns en stor skillnad mellan de två planeringsmetoderna. Här är en kort förklaring.

Definition av ruttoptimering?

Ett ruttoptimeringsprogram kan göra så mycket mer än ett ruttplaneringprogram. Ett ruttoptimeringsprogram optimerar inte bara en rutt för en lastbil, utan kan planera för en hel flotta. Programmet beräknar automatiskt de optimala rutterna baserat på alla lastnings- och lossningsadresser, programmet räknar även automatiskt den optimala fördelningen av godset mellan de olika lastbilarna. Målet är att använda lastbilarna så effektivt som möjligt för att minimera transportkostnaderna.

Systemet tar hänsyn till alla möjliga faktorer vid distribution av leveranserna under transportplaneringen. Inkluderar flottan endast lastbilar med släp eller inkluderar den även olika släpvagnskombinationer? Vilka ordar får plats i lastutrymmet och vilka får det inte? Är det möjligt att uppfylla alla tidsfönster och leveransavtal? Ett ruttoptimeringsprogram gör planeringen mer effektiv. Transportplaneraren får en bättre överblick och behöver inte pussla för att uppnå en tillförlitlig planering.

Tack vare sin enorma flexibilitet är ett ruttoptimeringssystem lämpligt för att planera dagliga resor med flera stopp, för att förbereda detaljerade erbjudanden och för att utvärdera alternativa logistikstrategier. Systemet kan matas med all orderdata från en dag, men också med data från en längre period, till exempel.

Vad är ruttplanering?

En ruttplanerare är i själva verket inget mer än ett system där du anger en destination. Baserat på start-, mellan- och slutpunkterna beräknar systemet vilken väg som är att föredra. Programmet visar hur många kilometer du måste täcka och hur lång tid det tar för dig att göra det.

Vid vägtransport används ruttplaneringssystem för att beräkna den optimala rutten för en enda lastbil med två eller flera leveransstopp. Ruttplaneraren tar hänsyn till alla uppgifter som är relevanta för vägtransport: vägkapacitet och axeltryck, rutter för ADR-gods eller HCT-bilar, miljözoner och tidsluckor i stadskärnor, etcetera.

Ett sådant system beräknar inte bara avstånd och körtid utan också transport- och vägtullskostnader. Allt som behövs är geografiska data som platsnamn, postnummer, gatunamn och husnummer eller geografiska koordinater – till exempel användbara för nya byggarbetsplatser eller för timmerkörningar. På basis av denna data genererar systemet en karta med rutten, med ankomsttidsberäkningar för varje stopp. Vid behov eller önskemål kan planeraren vidarebefordra rutten digitalt till föraren av den berörda lastbilen.

Om jag använder mig av ett ruttoptimeringsprogram, kommer det att ersätta transportplaneraren?

Det finns bara ett svar på detta, absolut inte. Visst kan ett ruttoptimeringssystem beräkna tusentals olika möjligheter på några sekunder, och automatiskt ta hänsyn till hundratals faktorer som påverkar kostnader och körscheman. Att hålla alla kombinationer av variabler i en komplex planering i huvudet är omöjligt, även för en rutinerad transportledare.

Men det är bara en skicklig transportledare som kan fatta besluten som faktiskt gör kunderna och kollegorna glada. Planeraren är alltid den som kontrollerar och justerar data, och uttolkar och anpassar planen som systemet ger. Planeraren är den som vet vad som behövs för att ge så god service som möjligt till kunderna. Planeraren är den som vet vart föraren ska åka och kan i tid ingripa om något skulle gå snett. Systemet hjälper er att nå längre med de resurser och kompetenser ni redan har!

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Name