Ruttplanering för logistikverksamheter är mer komplex än någonsin tidigare på grund av ett ökande antal krav och begränsningar. Ofta räcker det helt enkelt inte med transportplanerares erfarenhet och kunskap för att skapa en effektiv ruttplaneringsprocess. Så vilka är de fem vanligaste flaskhalsarna i transportplaneringen, och hur kan de övervinnas?

Innan vi börjar är det viktigt att notera att transportplanerare är och förblir oumbärliga, även hos företag som använder sig av smarta digitala ruttningssystem. Dessa system gör det möjligt för planerare att agera och leverera, snabbt och adekvat, men det ersätter dem inte.

Flaskhals 1:  Förbisedda beställningar

Transportplanerarna måste överväga en mängd olika faktorer: mottagna beställning, de tillgängliga fordonen, de befintliga förarna, och alla andra förutsättningar och begränsningar. När antalet beställningar och antalet resor ökar kan man snabbt bli överväldigad, och misstag händer: beställningar blir inte schemalagda, eller läggs på en bil som redan är full.

Ett ruttplaneringsprogram kan inte överväldigas eller förbise dessa detaljer. Varje mottagen order schemaläggs automatiskt, med hänsyn till alla förutsättningar och begränsningar. En tydlig översiktsvy visar planeraren vilka beställningar som kräver extra uppmärksamhet för att undvika problem. Med andra ord kan en planerare lita på planeringsprogramvaran och behöver inte ständigt kontrollera om de förbisett något.

Flaskhals 2: Orderallokering

Många planerare använder redan IT-verktyg som fortfarande innebär “manuellt” arbete, som att matcha en order till ett passande fordon. Detta är en tidskrävande uppgift som kräver mycket koncentration och kunskap. En planerare kan utan problem spendera flera timmar innan alla beställningar har kombinerats till fullständiga rutter. Och om en ytterligare order kommer in i sista minuten måste processen upprepas.

Med ett ruttplaneringssystem är en manuell allokering inte längre nödvändig. Alla beställningar fördelas automatiskt mellan de tillgängliga fordonen. Detta sparar mycket tid, vilket planerare kan använda till något bättre. När nya ordrar kommer in under processen är det inte längre något skäl för stress, då systemet har en perfekt överblick över vart de får plats.

Flaskhals 3: Otillräcklig service

Kundernas krav på leveranser ökar. Många vill ha ett fast datum med en given leveranstid, eller åtminstone ett tidsfönster, och helst med avisering i förväg. Dessutom vill företag att de varor de beställt ska levereras direkt till rätt avdelning, om möjligt. Det finns också andra begränsningar: Vilka redskap krävs för lossning? Är det ett fordon med bakgavel som är nödvändigt, eller kanske en gaffeltruck?

Att hålla reda på alla krav, önskemål och begränsningar är inte lätt. Som resultat av alla kunders krav och önskemål kan kunden till slut inte få den tjänst de bad om. Även här är ett ruttplaneringssystem ett värdefullt verktyg. Algoritmerna i programvaran tar hänsyn till alla begränsningar och affärsregler. För de beställningar där det inte är möjligt att respektera alla restriktioner får planeraren omedelbart veta det.

Flaskhals 4: Två gånger på samma adress

Desto fler kunder och stopp, desto effektivare kan transportföretagen använda sitt nätverk. Särskilt om kunderna också är verksamma inom samma område kan man nå betydande synergi. Med ökad orderingång ökar också chanserna att transportföretaget kommer att leverera flera beställningar från olika kunder till samma adress. Men vem uppmärksammar detta? I praktiken sker ofta överlappande rundor, där transportföretag besöker samma adress två gånger samma dag, helt i onödan.

Vid fördelningen av order mellan fordonen kontrollerar ett flödesplaneringssystem automatiskt vilka försändelser som har samma leveransadress. De läggs sedan till på samma rutt. Detta minimerar onödiga körkilometer och förbättrar kundernas tillfredsställelse eftersom de inte behöver vänta på en senare runda för sin leverans.

Flaskhals 5: Tomma körningar

Beställningar skiljer sig från varandra – i vikt, storlek och dimensioner. En lastbil som är full på pappret, kan mycket väl ha utrymme kvar för mer last.  Att öka lastgraden ligger i alla transportföretags intresse. Tomma körningar bör också undvikas för att minska trängseln på vägarna och koldioxidutsläppen från transporter.

Programvara för ruttplanering tar automatiskt hänsyn till lastens vikt och volym och säkerställer att lastbilens kapacitet utnyttjas optimalt. Om lastbilar återkommande lastas halvtomma kan det vara värt att undersöka möjligheter för samlastning eller outsourcing. Den andra sidan av myntet är att ruttoptimeringssystem låter dig öka kapaciteten i ditt nätverk, genom att minimera antalet halvtomma rutter. Det ökar effektiviteten och bidrar till att skydda vårt klimat.

Har du att göra med någon av dessa flaskhalsar?

Utforska hur programvara för ruttplanering kan hjälpa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Name