Wie een planvoorstel laat maken op basis van onjuiste en onvolledige data, eindigt met een onbetrouwbare planning vol open eindjes. Maar hoe zorgen we dan voor juiste en volledige data?

Welke data heeft een ritplanningssysteem nodig?

Dat betreft allereerst de dag en eventueel tijdstip of het tijdvenster waarin het voertuig op de eindbestemming moet zijn, bijvoorbeeld om een zending af te leveren of een reparatie uit te voeren. Daarnaast moet het adres door het systeem worden herkend. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, want in de praktijk worden soms verschillende schrijfwijzen voor hetzelfde adres gehanteerd. Op dit punt biedt PTV Route Optimiser ST uitkomst met ondersteuning van adresverificatie, wat voorkomt dat het systeem aan het plannen slaat met onjuiste adressen.

Natuurlijk is ook data nodig over de inhoud van opdracht. Bij een aflevering gaat onder meer om het gewicht en de afmetingen van de zending, zodat het systeem kan uitrekenen hoeveel zendingen in het voertuig passen. Soms is ook van belang om welke goederen het gaat, denk aan gevaarlijke stoffen die onder de ADR-wetgeving vallen. Niet elke chauffeur mag immers ADR-goederen vervoeren. Als het gaat om een installatie- of reparatieopdracht, is data nodig over bijvoorbeeld het te installeren of repareren apparaat. Dat bepaalt immers in grote mate hoeveel tijd de opdracht vergt.

Geen tijd verspillen

Op het moment dat een planner aan de slag gaat met de ritplanning, is verreweg de meeste data al bekend. Die staat bijvoorbeeld in de verkoop- of reparatieorder die bedrijven vastleggen in het ERP-systeem of in de transportorder die logistiek dienstverleners vastleggen in het transport management systeem (TMS). Daarom pleiten wij voor koppeling van PTV Route Optimiser ST met de IT-systemen waarin de orders worden geregistreerd. Dat voorkomt dat bedrijven twee keer dezelfde data moeten invoeren en onnodig tijd verspillen.

Koppeling van PTV Route Optimiser ST met het orderentry-systeem voorkomt bovendien fouten. Een koppeling in de vorm van een traditionele interface of een API is de beste garantie dat data uit het bronsysteem ongewijzigd in het ritplanningsysteem belandt. Bovendien bieden veel orderentry-systemen aan klanten de mogelijkheid om rechtstreeks orders in te voeren, bijvoorbeeld via een portal. Daarmee neemt de kans op onjuiste en onvolledige data nog verder af.

Meer weten over ritplanningssoftware?

Download onze eGuide en ontdek alles over ritplanningssoftware of vraag een demo aan

Wat is een goed orderentry-systeem voor PTV Route Optimiser ST? Dat is elk systeem dat de mogelijkheid biedt om orders in te voeren en te beheren. Voor productie- en handelsbedrijven is dat vaak het ERP-systeem of het warehouse management systeem (WMS). Voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners is dat het transport management systeem (TMS). Installatie- en reparatiebedrijven beschikken vaak over specifieke field service software.

Soms kan het handig zijn om in het orderentry-systeem extra data op te nemen die het werk van planners gemakkelijker maakt en een betere planning oplevert. Een voorbeeld levert Beter Bed, de winkelketen die complete slaapkamers aan huis aflevert en monteert. Aan elk bed, kast of ander product heeft Beter Bed een aantal punten toegekend, waarbij één punt staat voor één minuut monteertijd. Als bij het invoeren van een verkooporder de verkochte producten worden aangeklikt, is meteen duidelijk hoeveel tijd moet worden ingepland voor het monteren van de totale slaapkamer.

Aandacht voor orderentry

Juist omdat data zo belangrijk is voor een efficiënte en betrouwbare planning, is het zaak om bij implementatie van PTV Route Optimiser ST veel aandacht in te ruimen het orderentry-proces. Wie dat proces goed inricht en waarborgt dat meteen al bij orderentry de juiste data worden vastgelegd, heeft daar later profijt van. Niets is immers zo vervelend als planner die eerst met klanten moet bellen om ontbrekende data te achterhalen.

Wilt u meer weten over een ritplanningssoftware?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam