Als ik transportbedrijven hoor vertellen over hun discussies met opdrachtgevers, gaat het vrijwel altijd over tijden en afstanden. Om daaraan een einde te maken heeft PTV in nauwe samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN) een geijkte routeplanner ontwikkeld. In korte tijd is deze tool uitgegroeid tot de standaard routeplanner voor het berekenen van tijden en afstanden. Zowel voor transportbedrijven als opdrachtgevers.

Ik ken geen enkele verlader die graag te veel betaalt voor transport. Niet vreemd dus dat ze offertes en facturen narekenen en controleren of rijtijden en afstanden kloppen. Als ze afwijkingen constateren, kan dat resulteren in welles-nietes-discussies. De verlader vindt dat de vervoerder te veel rekent. De transporteur doet zijn best om te bewijzen dat hij recht heeft op genoemde bedrag. Met als gevolg dat het vertrouwen tussen verlader en transporteur een fikse deuk oploopt.

De oorzaak van de discussie heeft vaak te maken met de tool die wordt gebruikt voor het berekenen van tijden en afstanden. Niets is zo gemakkelijk als het gebruik van Google Maps om de snelste of kortste route tussen twee punten te na te rekenen. Maar de route die Google Maps aangeeft, is meestal niet de route die een vrachtwagenchauffeur aflegt. Denk aan aslasten en brughoogtes, maar ook aan opgelegde ADR- en LZV-routes. Net als veel andere routeplanners houdt Google Maps geen rekening met de beperkingen voor het vrachtverkeer.

Eens per twee jaar opnieuw geijkt

De afgelopen 25 jaar heeft TLNplanner aan veel discussies een eind gemaakt. De ontwikkeling van deze standaard routeplanner is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland, dat in de jaren negentig onderzoek liet doen naar de beste routeplanningssoftware voor vrachtvervoer. Dat bleek de software van PTV te zijn. Op basis van de algoritmes en het kaartmateriaal van PTV is vervolgens TLNplanner ontwikkeld, dat inmiddels door 5000 verladers en vervoerders in de Benelux wordt gebruikt om rijtijden, afstanden en transportkosten te berekenen.

In de 25 jaar na de introductie heeft TLNplanner niets aan betrouwbaarheid ingeboet. De reden is dat we deze route optimalisatie software eens per twee jaar opnieuw ijken. Daarvoor worden verschillende routes nagemeten en nagereden. Dat gebeurt voor alle voertuigprofielen die in TLNplanner zijn gedefinieerd, van bestelauto tot LZV’s en ADR-voertuigen. Omdat de routes in de loop der jaren duizenden keren met boordcomputers van verschillende merken is getest, kunnen gebruikers volledig vertrouwen op de uitkomst van deze tool. Voor deze geijkte routeplanner durf ik mijn handen voor in het vuur te steken.

Steeds relevanter: ook CO2-uitstoot

Hoe werkt TLNplanner nu in de praktijk? Heel eenvoudig. In de offerte die een transportbedrijf aan een potentiële opdrachtgever stuurt, is een voorcalculatie opgenomen van de verwachte transportkosten. Als de opdrachtgever akkoord gaat en de rit wordt uitgevoerd, volgt een factuur die de opdrachtgever kan controleren door middel van nacalculatie. Als zowel het transportbedrijf als de opdrachtgever allebei TLNplanner gebruiken voor hun calculatie, komen ze allebei tot hetzelfde resultaat. Zonder enige discussie.

Handig is dat TLNplanner meer uitrekent dan alleen tijden en afstanden. Transportbedrijven kunnen TLNplanner zo inrichten, dat in de uitkomst ook de loonkosten van chauffeurs worden getoond. Daarnaast kunnen ze de tool gebruiken voor het berekenen van tolkosten en CO2-uitstoot. Dat laatste is erg actueel, nu de Europese Unie plannen heeft om het wegtransport te laten betalen voor de CO2-uitstoot. TLNplanner biedt transportbedrijven de mogelijkheid om de kosten daarvan net als de tolkosten door te berekenen aan opdrachtgevers.

Win-winsituatie voor iedereen

Bent u een opdrachtgever en heeft u het idee dat u te veel betaalt voor transport? Bent u een vervoerder en heeft u geen zin meer in discussies die de relatie met de opdrachtgever verstoren? Spreek dan af om TLNplanner als standaard te gebruiken. Als alle partijen in de keten gebruik maken van dezelfde data, ontstaat transparantie in de keten. En uiteindelijk leidt transparantie tot meer efficiëntie en een win-winsituatie voor iedereen.

Natuurlijk kan TLNplanner niet voorkomen dat discussies ontstaan tussen transportbedrijven en hun opdrachtgevers. Maar die discussies gaan dan wel over fundamentelere zaken dan het afgelegde aantal kilometers. Niet voor niets accepteren gerenommeerde bedrijven alleen transportfacturen die zijn gebaseerd op data uit TLNplanner.

De geijkte routeplanner wordt gezien als de standaard door zowel opdrachtgevers als transporteurs

Ontdek het zelf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam